O jakich pamiętać podczas użytkowania butli na gazy techniczne
Rozmaite techniczne gazy przechowywane są w odpowiednich butlach, wykonanych najczęściej ze stali albo aluminium. Ze względu na duże ciśnienia panujące w takich butlach zachować trzeba przy ich użytkowaniu kilka środków bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności każda butla do ar musi posiadać homologację, potwierdzającą jej odpowiedni stan techniczny. Podczas takiej legalizacji będzie ona dokładnie obejrzana pod kątem ewentualnych uszkodzeń czy rdzewienia, musi też zostać przeprowadzona ciśnieniowa próba. Jeśli nic przy tym nie wyjdzie, to wystawione zostaną dokumenty informujące o przedłużeniu możliwości użytkowania. Dla zapewnienia odpowiedniego technicznego stanu bardzo ważny jest sposób przechowywania. W pierwszej kolejności butla do argonu, Butla butle 2,7 L muszą być trzymane daleko od źródeł ciepła, zaleca się aby ich temperatura nie przekraczała 35 stopni. Należy też unikać toczenia, uderzania czy rzucania, co może spowodować powstanie uszkodzeń.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.