Na co i w jaki sposób się wykonuje wycenę firmy

Jakimi sposobami może zostać wykonana wycena firmy
W czasie działania każdej firmy mogą się pojawić sytuacje, gdy z jakiegoś powodu potrzebne będzie oszacowanie jej wartości. Może to być na przykład nabycie lub sprzedaż takiego podmiotu, jego podział albo wzięcie jakiegoś kredytu w banku. Umożliwi to wszystkim stronom dowiedzieć się, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, i w oparciu o to podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. Zależnie od potrzeb wycena spółek przeprowadzona być może kilkoma różnymi sposobami. Stosunkowo często stosuje się podejście majątkowe, w którym od sumy zgromadzonych aktywów odejmowane są ewentualne pasywa. Lecz nie w każdej sytuacji ta wycena się sprawdzi, dlatego też można użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy dochodowym podejściu wartość firmy zostaje ustalona na podstawie planowanych dochodów, z ujęciem istniejących kosztów. W przypadku metody porównawczej firma zostaje porównana z pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w jakiejś branży, i w oparciu o to szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.